صفحه خانگی arrow فال - طالع بینی - استخاره arrow طالع بینی شخصیت arrow کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟

کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟

پرتال روزتو بخش فال - طالع بینی - استخاره قسمت طالع بینی شخصیت- کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟
,شخصیت شناسی,ابجد,ازدواج,طالع بینی شخصیت

کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟

طالع بینی شخصیت-کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟


ولی اگر شماره های باقی مانده دو (2) و یا چهار (4) باشد، آن ازدواج سر نمی گیرد و اگر هم بگیرد میمنت و سروری در آن نیست...

 

در این مورد یک قائده مخصوص را ارائه می‌دهیم :
هر مرد و زنی که می‌خواهند باهم ازدواج کنند، بهتر است این قائده مخصوص را در نظر داشته باشند، اسم هر دو را بحساب (ابجد) شماره بندی کنندی و سپس شماره ها را با هم جمع نمایند و بعد پنج پنج آن شماره ها را طرح کنند و بیندازند اگر مابقی یک (1) یا سه (3) یا پنج (5) بماند، بدانید که آن ازدواج سر می گیرد و هر دو تا آخر عمر با هم با خوشی زندگی خواهند کرد، ولی اگر شماره های باقی مانده دو (2) و یا چهار (4) باشد، آن ازدواج سر نمی‌گیرد و اگر هم بگیرد میمنت و سروری در آن نیست.

(این حساب ابجد کبیر است ):
ا:(1) ب :(2) ج :(3) د:(4) ه‍:(5) و:(6) ز:(7) ح :(8) ط:(9) ی :(10) ک :(20) ل :(30) م :(40) ن :(50) س :(60) ع :(70) ف :(80) ص :(90) ق :(100) ر:(200) ش :(300) ت :(400) ث :(500) خ :(600) ذ:(700) ض :(800) ظ:(900) غ :(1000).

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم ولی در پایان می‌نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی‌باشد و ما این قائده را از کتاب ریاض الانس نوشتیم.


برچسب ها:
ابجد
.
ازدواج
.
مرد
.
زن
.مروری برگذشته