فال انبیاء حضرت ابراهیم (ع)

پرتال روزتو بخش فال - طالع بینی - استخاره قسمت فال انبیا الهی آکا- فال انبیاء حضرت ابراهیم (ع)

فال انبیاء حضرت اسماعیل (ع) - آکا

فال انبیاء حضرت ابراهیم

فال انبیا الهی آکا-فال انبیاء حضرت ابراهیم (ع)


حضرت ابراهیم (ع)

ای صاحب فال! این نیّت که کرده ای به غایت خوبست و از غم رها گردی . قومی حاسد تو بودند،حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ شان نگاه داشت و باید که به طاعت و عبادت مشغول با شی و حق تعالی در روزی به روی تو بگشاید و فرزند قابلی روزی تو خواهد بود . تو را چشم زخمی رسیده ، اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می خواهد بدان می رسی . روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد،اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا آنکه به سلامت باشی و اگر غایبی داری خبر خوش بشنو . انشاء الله .


برچسب ها:
فال انبیا
.
فال انبیا الهی
.
فال انبیاء
.
فال انبیا
.مروری برگذشته