جکسون پولاک

پرتال روزتو بخش مقالات فرهنگ و هنر -آکاایران قسمت مقالات نقاشی- جکسون پولاک

جکسون پولاک

● تحلیل نقاشی های نبوغ آمیز جکسون پولاک
«جکسون پولاک» را با تابلو های نقاشی عجیبش می شناسند؛ تابلوهایی که در نگاه اول چیزی جز مخلوطی از رنگ های پاشیده شده به بوم نشان نمی دهند. اغلب منتقدان هم عصرش او را چیزی فراتر از یک نقاش عجیب که قلم مو را با حرکت هایی تصادفی روی بوم می کشد، نمی دانستند؛ اما «پولاک» در برابر آنها مقاومت می کرد و می گفت: «من می توانم جریان رنگ را روی بوم مهار کنم. آنها طرح های تصادفی نیستند.»

جکسون پولاک

جکسون پولاک


برچسب ها:مروری برگذشته