تمرینات با دیوار

پرتال روزتو بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- تمرینات با دیوار

تمرینات با دیوار

تمرینات با دیوار مکمل خوبی برای ورزشهای انجام شده و حرکات تعادلی می باشند . این تمرینات می تواند همراه با تمرینات زمینی برای افزایش قدرت و انعطاف پذیری استفاده شود . وضعیت بی حرکت سمت راست به حالتی گفته می شود که سمت چپ بدن فرد بطرف دیوار قرار دارد و کف دست چپ روی دیوار است و آرنج دست چپ کمی خمیده است .

 افزایش قدرت,تمرینات با دیوار

تمرینات با دیوار


برچسب ها:
دیوار
.
آکاایران
.
تمرینات
.
همراه
.
تمرینات
.مروری برگذشته