صفحه خانگی arrow خنده دار طنز خنده بازار arrow جالب انگیز arrow بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس

بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس

پرتال روزتو بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت جالب انگیز- بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس
تاپ ناپ:  این دهکده در ایالت پنسیلوانیا و با استفاده از 21 هزار متر سیم کشی برق، 5310 متر چوب، 180 متر کاغذ ساختمان، 4،000 متر ورق فلز ​​، 2250 متر مسیر راه آهن، 648 متر بوم برای ضد آب سازی، 450 متر لوله، 1900 کیلو ورق آهن، 300 کیلو مواد لاستیکی ، 30 کیلو رنگ خشک، 75 گالن رنگ مایع، 225 بوشل خزه،25 کیسه سیمان، 3 بشکه خاک اره  و 3 بشکه قیر ساخته شده است.

,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس

جالب انگیز-بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکس,بزرگترین دهکده مینیاتوری +عکس بزرگترین,دهکده,مینیاتوری,جالب انگیز

بزرگترین دهکده مینیاتوری عکسبرچسب ها:
دهکده
.
مینیاتوری
.مروری برگذشته